Вършец. Със средства на стойност 904 986, 92 евро във Вършец започва изграждането на уникален палеопарк. Във връзка с това в сградата на секция «История-Археология» на Музей Олтения – гр. Крайова се проведе стартиращата конференция заедно с партньорите в трансграничната инициатива музеят «Олтения», съобщи БНР. На нея от българска страна присъстваха кметът на Вършец инж. Иван Лазаров и Татяня Петрова, ръководител на проекта.

И двете институции полагат усилия за развитие на „Нови дестинации в трансграничния туризъм“.

Изграждането на Палеопарк и информационен център с изложбена площ в гр. Вършец и създаване на съвместен туристически продукт „Трансграничен музей“ са основният акцент от дейностите.

Ще бъде създаден и модерен, иновативен и интерактивен набор от инструменти за насърчаване на трансграничното наследство.

Палопаркът в курортния град е още една атракция, която да привлича природолюбители и туристи.

Джурасикпаркът във Вършец не е просто туристическа атракция, а се  създава на базата на открито преди години  находище на 7 км от града с останки на древна флора и фауна. В местността Дрънката край село Долно Озирово са открити фрагменти и зъби от едри и дребни бозайници и  птици, датирани от времето на късния плиоцен.

Ще бъде изградена специална сграда в парка на града, в която да бъдат експонирани скулптурни възстановки на животните, от които са открити кости и зъби. Ще има диорами – триизмерни възстановки  на природата от онези времена, както и информационен център, където посетителите ще могат да получат интересуващата ги информация за животните и находището. Предвидени са и кътове за отдих, алеи за разходка. Цялата площ на парка е 10 дка.

Дейностите  ще се реализират в рамките на 36 месеца, като крайният срок е 29 август 2021 г.

Проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, по който община Вършец е водещ партньор е финансиран по Приоритетна ос 2: Зелен район, Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство.

Сподели публикацията