София. Европейската комисия предлага създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19.

Цифровото зелено удостоверение ще представлява доказателство, че:

 • дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19
 • е получило отрицателен резултат от теста
 • е преболедувало COVID-19

Документът ще бъде наличен безплатно в електронен формат или на хартиен носител.

Ще включва QR код за гарантиране на сигурността и автентичността на удостоверението.

Комисията ще създаде портал с цел да се гарантира, че всички удостоверения могат да бъдат проверявани навсякъде в ЕС, както и ще съдейства на държавите членки при техническото изпълнение на удостоверенията.

Държавите членки продължават да носят отговорност за решаването кои ограничения, свързани с общественото здраве, могат да бъдат отменени за пътуващите, но ще трябва да прилагат тази отмяна по същия начин за пътниците, притежаващи цифрово зелено удостоверение.

Със заповед на Марияна Николова се въвеждат единни правила за безопасност в туристическите обекти през летен сезон 2021

Цифровото зелено удостоверение предлага общоевропейско решение за гарантиране, че гражданите на ЕС се възползват от хармонизиран цифров инструмент в подкрепа на свободното движение в ЕС. Това е добро послание в подкрепа на възстановяването. Основните ни цели са да осигурим лесен за използване, недискриминационен и сигурен инструмент, който изцяло зачита защитата на данните. Продължаваме да работим за международно сближаване с други партньори, каза зам.-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

Турция обяви при какви условия няма да изисква PCR след 15 април, съседите ударно ваксинират населението си преди старта на туристическия сезон

Благодарение на цифровото зелено удостоверение ще постигнем европейски подход, за да се гарантира, че гражданите на ЕС и членовете на техните семейства могат да пътуват безопасно и при минимални ограничения това лято. Цифровото зелено удостоверение няма да бъде предварително условие за свободно движение и няма да води до дискриминиране по никакъв начин. Общоевропейският подход ще спомогне не само за постепенното възстановяване на свободното движение в рамките на ЕС, но и за избягване на фрагментирането. Той е също така възможност за оказване на влияние върху световните стандарти и за даване на пример, основан на нашите европейски ценности като защитата на данните, каза комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс.

Полската авиокомпания LOT планира по 8 полета седмично до Варна и Бургас

Цифровото зелено удостоверение ще обхваща три вида удостоверения:

 • удостоверения за ваксинация
 • удостоверения за направен тест (NAAT/RT-PCR тест или бърз тест за антигени)
 • удостоверения за лицата, преболедували COVID-19

Удостоверенията се издават в електронен формат или на хартиен носител. И при двете версии ще е налице QR код, който ще съдържа необходимата ключова информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на удостоверението.

Комисията ще създаде портал и ще съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да използват за проверка на всички удостоверения навсякъде в ЕС.

Личните данни на притежателите на удостоверение не преминават през портала, и не се запазват от проверяващата държава членка.

Удостоверенията ще бъдат достъпни безплатно и на официалния език или езици на издаващата държава членка и на английски език.

Всички граждани — ваксинирани и неваксинирани, следва да се възползват от цифрово зелено удостоверение, когато пътуват в ЕС.

С цел избягване на дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, Комисията предлага да се създаде не само оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация, но също и удостоверения за направен тест за COVID-19 и удостоверения за лица, които за преболедували COVID-19.

Едни и същи права за пътуващите с цифрово зелено удостоверение – когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят някои ограничения, свързани с общественото здраве, като тестване или поставяне под карантина, от тях ще се изисква да приемат при същите условия удостоверения за ваксинация, издадени в рамките на системата за „цифрово зелено удостоверение“.

Руски авиокомпании получиха разрешение за чартъри до България

Това задължение ще бъде ограничено до ваксини, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия, но държавите членки могат да решат да приемат допълнително и други ваксини.

Ако държава членка продължава да изисква от притежателите на цифрово зелено удостоверение да останат под карантина или да се тестват, тя трябва да уведоми Комисията и всички останали държави членки, както и да обоснове причините за такива мерки.

Удостоверенията ще включват ограничен набор от информация като:

 • име
 • дата на раждане
 • дата на издаване
 • релевантна информация за ваксината/теста/преболедуването
 • уникален идентификатор на удостоверението

Тези данни могат да бъдат проверени само за да се потвърди или провери автентичността и валидността на удостоверенията.

Цифровите зелени удостоверения ще бъде валидни във всички държави — членки на ЕС, както и отворени за използване за Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

На море в Египет! Само на 3 часа от София температурите скачат до 40 градуса, пътуваме без визи до края на април

Цифровото зелено удостоверение следва да се издава на граждани на ЕС и на членове на техните семейства без значение националността им. То следва да се издава и на граждани на държави извън ЕС, които пребивават в ЕС и на посетители, които имат право да пътуват до други държави членки.

Системата за „цифрово зелено удостоверение“ е временна мярка.

Тя ще бъде прекратена след като Световната здравна организация (СЗО) обяви края на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, свързана с COVID-19.

За да бъде готова преди лятото, предложението трябва да бъде прието бързо от Европейския парламент и от Съвета. Успоредно с това държавите членки трябва да изпълнят рамката за доверие и техническите стандарти, договорени в рамките на мрежата за електронно здравеопазване, да гарантират навременното прилагане на цифровото зелено удостоверение, тяхната оперативна съвместимост и пълното съответствие със законодателството за защита на личните данни. Целта е техническата работа и предложението да приключат през следващите месеци. Източник БНТ

Има значение кой и кога Ви информира! Последвайте нашите страници за бърза, достоверна и актуална информация във FacebookInstagramTelegramLinkedInYouTube.

Най-важните новини от туризма в България

Запознайте се с възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарския ни сайт ТУК – авторитетен и независим източник на информация!

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA