Каварна. Изключително успешна 2018 година изпрати Историческият музей в Каварна, съобщи пред БТА директорът му Пенко Георгиев. Обектите са посетени от 152 000 туристи, като най-голям интерес по традиция предизвиква нос Калиакра. Ръководството на общината има идея да дигитализира артефактите, открити там и да създаде виртуален асистент – автентичен болярин.
„Целта е по електронен път, чрез приложения, да можете да си изтеглите информацията, която ще бъде представена от виртуалния асистент“, споделя Георгиев. В пещерата на нос Калиакра, където е разположена експозицията на музея в този обект, е достатъчно затъмнено, за да бъдат поставени екрани, които да пресъздават виртуална реалност. „Една монета на Добротица може да бъде показана само от едната й страна във витрина. Вие няма как да видите, какво има от другата страна. Ако имате едно приложение със сканирана такава монета, може да я завъртите и някой да ви разкаже на вашия език информацията“, допълва директорът на музея. Виртуалният болярин ще разказва на туристите за експонатите на различни езици.
През изтеклата година се запазва тенденцията около 80 на сто от посещенията да са от румънци. По думите на Георгиев, руските туристи бележат спад, но има ръст при френските и полски гости.

Сподели публикацията