София. Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за туризма, съобщи БТА.

В шестмесечен срок от влизането им в сила Министерският съвет следва да приеме наредбата за националните курорти. С нея ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални, както и организацията и управлението на туристическите дейности на територията им.

В шестмесечен срок трябва да бъде издадена и наредбата по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за условията и реда за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани.
С приетите изменения се регламентира регистрацията на ски училищата и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Предоставянето на услуги по обучение на туристи по снежни спортове ще се извършва от ски училища, вписани в Националния туристически регистър. Туристическа дейност като ски училище ще може да извършва регистриран търговец или юридическо лице с нестопанска цел, което има право да предоставя спортни услуги съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация и има персонал за обучение по снежни спортове.

Христо Проданов от левицата възрази срещу приравняването на ски учителите със ски треньори. Той посочи, че треньорът се занимава със спортисти с цел постигане на високи резултати, докато работата на ски учителя е да научи един аматьор да кара ски и затова не е необходимо да отговарят на едни и същи условия. Рискуваме отново да променяме закона в тази част, защото може да има недостиг на ски учители, предупреди Проданов.

В срок до една година от влизането в сила на измененията лицата, които извършват дейност като ски училище, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона и да представят в Министерството на туризма съответните документи за вписването им в Националния туристически регистър.

На работодател, който наеме неправоспособен екскурзовод, планински водач или ски учител, ще се налага имуществена санкция в размер 2000 лв., при повторно нарушение – 4000 лв., реши парламентът.

На лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект ще се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение глобата ще е в размер от 5000 до 8000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв. Издадените до влизането в сила на тези промени удостоверения за категоризация на стаи за гости и апартаменти за гости запазват действието си до изтичането на срока им, записаха още депутатите.

Сподели публикацията


Спа Хотел Спартак, Сандански Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA