София. Днес едни от най-големите и представителни професионални организации в туристическия бизнес у нас подписаха и представиха Харта на българския туризъм 2020. Вдъхновителят, който провокира идеята и участва в нейното изработване от А до Я, е г-н Румен Драганов, обяви Мартин Захариев – заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение Национален борд по туризъм. Автор на логото е Вихра Огнянова – организатор на най-голямото туристическо изложение в България „Ваканция и СПА Експо“.

 

ХАРТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 2020 бе подписана от ръководителите на следните организации:

 • Национален Борд по Туризъм (НБТ)
 • Съюз Произведено в България
 • Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенции (АБТТА)
 • Българска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация (БХРА)
 • Българска Асоциация на Заведенията (БАЗ)
 • Български Съюз по Балнеология и СПА туризъм (БУБСПА)
 • Българско Конгресно Бюро (БКБ)
 • Български Туристически Съюз (БТС)
 • Българска Туристическа Камара (БТК)
 • Университет по Библиотекознание и Информационни Технологии (УНИБИТ)
 • Университет по Хранителни Технологии (УХТ)
 • Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ)
 • Българска Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ)
 • Ваканция & СПА Експо

Целта на Хартата на българския туризъм 2020 е да рестартира сектора своевременно, отговорно и чрез координираното въвеждане на нови здравословни и безопасни условия и протоколи за всяка част от веригата на туристическата дейност – включително пътуване, настаняване, храна, свободно време и забавление, съобщи БТА. Туризмът насърчава солидарността и приятелството и ще играе ключова роля за разширяване на доверието към дестинацията, с ползи, далеч надхвърлящи самия сектор, които ще тласнат икономиката ни към растеж. Хартата изразява декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на очакванията на гостите за предприемане на мерки за създаване на сигурност в условията на Ковид -19 в местата за настаняване, хранене и развлечения, основана на насърчаване потреблението на продукти, произведени и изработени от български предприемачи.

Разгледайте възможностите за рекламно и информационно присъствие в новинарски сайт №1 за туризъм в България ТУК