София. Харта на българския туризъм ще бъде представена на 10 юни – сряда, съобщават от Управителния съвет на АБТТА (Асоциация на Българските туроператори и туристически агенти). Събитието ще започне в 12.30 часа в мултимедийния център на БТА, бул. Цариградско шосе №49, София.

Хартата е съвместна платформа, която обединява 15 неправителсттвени туристически и професионални организации, български производители и академичните среди в тяхната ангажираност с безопасно, устойчиво и отговорно възстановяване на българския туризъм след глобалната пандемия Ковид -19.

У нас през 2016 г. бе издадена заповед, с която бе утвърдена Харта на клиента на Министерството на туризма. 

* Хартата (на латински: carta – хартия) е писмен документ, с който през Средновековието се отстъпват права и свободи на град, университет, земи, местност или институция. Хартата е била основният документ на западния феодализъм. Като понятие се появява през XIII век. В съвременния език за синоними могат да се считат думите устав и постановление.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA